TERMES I CONDICIONS

En efectuar la reserva d'un allotjament entraran en vigor les següents Condicions Generals que regiran l'estada entre l'hoste i Enjoy the sea in Colonia en l'allotjament triat durant el període estipulat en la reserva.

1. Condicions de pagament i contractació

L'hoste podrà efectuar la seva reserva a través de la nostra web pels canals en ella definits. La seva reserva quedarà confirmada una vegada rebut el formulari de reserva correctament completat i haver realitzat el pagament en concepte de reserva en el termini de set dies. En efectuar la reserva l'hoste declara al mateix temps que ha llegit i comprès les Condicions Generals de Enjoy the sea in Colonia i que les signa i accepta. Enjoy the sea in Colonia es reserva el dret de cancel·lar la reserva.

2. Forma de pagament

- El 25% en concepte de reserva, en efectuar-la.

- El 75% restant podrà ser abonat en efectiu o mitjançant transferència bancària 7 dies abans de l'entrada en l'allotjament. S'haurà d'abonar també la quantitat de 150 € en concepte de fiança.
En els casos en què es realitza una reserva quan falten 7 dies o menys per a l'inici de l'estada reservada, el pagament haurà d'efectuar-se en efectiu per l'import total a l’arribada a l’apartament.

3. Preus

Els preus publicats poden ser modificats sense previ avís.

4. Ecotaxa

Els habitatges estan subjectes a la Llei 2/2016 i a la Llei 13/2017 que exigeixen el cobrament de l'impost sobre estades turístiques en les IllesBalears a totes les persones, amb l'excepció que els menors de 16 anys no tributen, segons el següent:
Temporada alta: de l'1 de Maig al 31 d'Octubre
- Estades inferiors a 9 dies: 2€ per persona i dia
- Estades de 9 o més dies: a partir del novè dia 1€ per persona i dia
Temporada baixa: de l'1 de Novembre al 30 d'Abril
- Estades inferiors a 9 dies: 0,50 € per persona i dia
- Estades de 9 o més dies: a partir del novè dia 0,25 € per persona i dia
El total corresponent a aquest tribut no està inclòs en el preu acordat per a la reserva de l'apartament i haurà de pagar-se en efectiu el dia de l'arribada segons document de liquidació del tribut corresponent per a cada hoste.

5. Entrades i sortides

L'hora d'arribada serà a partir de les 17 hores, i la de sortida, el dia acordat en la reserva, abans de les 11 hores. Si no pot ocupar l'allotjament durant el dia d'arribada per qualsevol dificultat durant el viatge o per motius personals, així com si escurça la seva estada, Enjoy the sea in Colonia no realitzarà cap reemborsament.

6. Anul·lació del contracte per part de l'hoste i devolució

L'hoste té el dret a cancel·lar la reserva regint-se per les següents condicions:
Si es cancel·la el contracte fins a 60 dies abans de l'entrada en l'allotjament l'hoste no estarà obligat a pagar la resta de l'estada, l'import pagat en concepte de reserva no serà retornat en cap cas.
Una cancel·lació es considera efectuada en el moment que Enjoy the sea in Colonia ha rebut la cancel·lació per escrit.

A causa de la difícil situació que estem vivint pel Covid-19, hem decidit modificar puntualment els nostres Termes i condicions per incorporar la següent clàusula:
Si justificadament els hostes no poguessin venir a la data contractada per a les seves vacances, ens comprometem a fer-los un bó pel valor total del que s'ha pagat, perquè puguin descomptar-ho al nostre web al reservar les seves properes vacances. Aquest bó pot ser usat una vegada durant els pròxims tres anys per reservar un dels nostres apartaments.
Preguem als nostres clients que ens comuniquin la seva impossibilitat tan aviat com sigui possible per tal que poguem disposar lliurement de les dates que tenien reservades.

7. Alternativa o anul·lació del contracte per part de Enjoy the sea in Colonia

En els supòsits de força major o impossibilitat sobrevinguda de l'immoble per a l'allotjament de l'hoste, Enjoy the sea in Colonia li oferirà la possibilitat d'optar (quan això sigui possible) entre substituir l'allotjament per un altre de característiques similars, o bé cancel·lar la reserva reemborsant el Propietari l'import total lliurat per l'hoste.

8. Obligacions de l'hoste

L'ocupació de l'allotjament es limitarà al nombre de persones que s'indiquen en la reserva. El propietari o l'administra-dor de claus podran impedir l'entrada a l'allotjament en el cas d'excedir el nombre permès. Tots els hostes de 16 anys i majors hauran de faciltar còpia del seu DNI o passaport a Enjoy the sea in Colonia perquè aquesta pugui transmitirla a la Direcció general de la Policia o cos de seguretat pertinent segons exigeix la llei.
L'hoste declara rebre l'immoble en bon estat d'ús i conservació i té l'obligació de deixar-ho en igual estat de  conserva-ció així com tancat, recollit i presentable. Això inclou que les escombraries ha d'haver-se buidat.
L'hoste serà responsable tant dels seus propis actes com dels que cometin els restants ocupants de l'habitatge. Així mateix els hostes es comprometen durant tota la seva estada a respectar l'ordre públic, la convivència i el descans dels veïns tal com estipula el bon fer i el sentit comú, comprometent-se a no realitzar activitats que puguin posar en perill la tranquil·litat i convivència amb el veïnatge.
Es prohibeix expressament l'estada de qualsevol tipus d'animal en l'habitatge. No està permès tampoc l'ús de l'habitatge per a festes o esdeveniments sense que se li hagi comunicat a Enjoy the sea in Colonia i aquesta hagi consentit expressament.
Per descomptat, no es podran realitzar obres de cap tipus, ni cedir la propietat a tercers.
L'ús de l'estufa o xemeneia està prohibit, només es permet el seu ús baix explícit permís de Enjoy the sea in Colonia i sempre durant els mesos d'hivern.
En cas de negligència o comportament inadequat Enjoy the sea in Colonia i el propietari es reserven el dret d'anul·lar l'estada amb efecte immediat i sense previ avís. En aquest cas Enjoy the sea in Colonia no tindrà l'obligació de retornar l'import del lloguer pagat per l'hoste.
L'hoste declara conèixer el nombre d'inscripció de l'habitatge per a estades turístiques que es publica a la web de reserves i que es troba a la seva disposició en qualsevol moment.

9. Fiança

La fiança es retornarà pel mitjà realitzat durant la reserva després de realitzar la comprovació de l'habitatge en un termini màxim de 15 dies des de la data de la sortida complint les següents condicions:
• No hi ha danys a la propietat ni al contingut.
• No hi ha càrrecs per activitat il·legal, mascotes o multes a l'hoste.
• Tots els desaprofitaments i escombraries s'han dipositat en els contenidors municipals disponibles en els voltants. L'incompliment d'aquesta condició suposarà una penalització mínima de 50€.
• Totes les claus estan dipositades en el lloc acordat i la propietat es deixa tancada.
• Els llençols i les tovalloles no tenen danys.
Si l'hoste causés danys en l'habitatge per un valor major a la fiança abonada hauria de pagar la diferència sense retard en rebre l'import total dels danys causats per escrit de Enjoy the sea in Colonia .

10. Estada mínima

L'estada mínima és de set dies, amb entrades i sortides en dissabte. S'ofereixen preus més avantatjosos per a estades de dues, tres o quatre setmanes.

11. Càrrecs inclosos

La tarifa inclou un joc de llençols i tovalloles a l'arribada. Suggerim portar tovalloles de platja ja que les de l'habitatge no poden ser portades fora de la vivenda.
La Neteja final o neteja de sortida està inclosa en el preu de la reserva.

12. Reserves falses
Qualsevol reserva obtinguda amb dades falses estarà subjecta a càrrecs i no es podrà garantir la renda del període.

13. Excepcions per escrit

Qualsevol excepció ha de ser comunicada per escrit.

14. Consells i suggeriments

Es prega guardar silenci durant les hores de descans i molt especialment a les zones comunes i escales durant l'entrada o sortida dels habitatges.
En estar situats els nostres apartaments en primera línia de mar poden formar-se corrents d'aire que resulten agradables però preguem vagin amb compte amb les portes, especialment les de vidre, que podrien trencar-se i causar danys. Així mateix preguem tinguin fermament lligades les cortines exteriors en cas de vent. Les ombrel·les en les terrasses estan totalment prohibides.
Per a l'ús de la cafetera es necessita aigua embotellada, no pot usar-se aigua corrent. Segueixin les indicacions del rentaplats en quant a falta de sal o abrillantador. Revisi el manual d'usuari disponible si té algun dubte sobre els electrodomèstics o aparells elèctrics.
Tingui especial cura en la cuina o amb qualsevol aparell elèctric o que produeixi calor, i especialment amb les veles i ciris que no han de deixar-se en cap moment sense vigilància. Cerciori's que està tot completament apagat abans d'anar-se'n. En l'habitatge trobarà un extintor si fos necessari el seu ús per un adult responsable.
Estem en una illa i l'aigua és un ben escàs i molt preuat, preguem el seu ús amb moderació i prudència. Així mateix es prega no tirar en el WC productes d'higiene íntima ni objectes que puguin provocar un embús.

15. Reclamacions

Existeixen fulles de reclamacions a la disposició dels hostes.

16. Responsabilitats

Enjoy the sea in Colonia no assumirà responsabilitat alguna en els següents casos:
1. Negligència o omissió de serveis imputables a tercers.
2. Robatoris en els allotjaments.
3. Danys a les persones o a les coses ocasionats per causes de força major o de contratemps imprevists dels quals ni Enjoy the sea in Colonia ni els seus representants (administradors de claus) puguin respondre.

17. Neteja i desinfecció contra la Covid19

La neteja sempre ha estat una de les coses que hem intentat fer sempre el més escrupolosament possible ja que personalment crec que és molt important quan viatgem. I molt més ara que hem de lluitar contra virus nous. Estem molt conscienciats sobre els sistemes de desinfecció i hem incorporat productes, protocols i tècniques específiques perquè l'espai sigui el més lliure de virus i bacteris possible.

A més trobarà gel desinfectant de mans a l'entrada, i també xancletes talles M i L perquè cada hoste pugui escollir un parell, com a plus per ajudar a mantenir l'apartament lliure de virus durant la seva estada.
Si es troba malament o té símptomes compatibles amb el Covid19 li preguem contacti urgentment amb els sistemes sanitaris i segueixi escrupolosament les seves instruccions, i posteriorment ha de ser comunicat a la propietat de l'apartament.

Esperem que la situació vagi millorant per a tothom. Per la nostra part ens seguirem esforçant molt per evitar qualsevol contagi.


Recordi que el número de telèfon del servei d'assistència telefònica a l'usuari és el +34 626 689 698, al qual també pot dirigir-se mitjançant missatges de WhatsAPP.